Velkommen til førskoledag!

Barn ligger på gulvet og tegner.

Til høsten skal du starte her på Bakås skole og det er en glede å få ønske deg og dine foresatte velkommen til førskoledag 23.5.17 fra kl. 9.30 til kl. 12.00.

 

Denne dagen skal vi være litt sammen og bli kjent. Vi møtes i skolegården når du kommer

kl. 9.30. Etter at vi har ønsket velkommen, blir du med lærerne i klasserommet for å være med på morsomme aktiviteter. For foresatte blir det Foreldreskole, mens du er i klasserommet. Foreldrene dine henter deg igjen i skolegården kl.12.00. Ta med deg matpakke og drikke!

               

Gi beskjed til rektor om du kommer eller ikke innen 19.5.17.

Asgjerdalstein.halseth@ude.oslo.kommune.no

 

Merk mailen med:

FØRSKOLEDAG

Elevens navn

Foresattes navn

 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!       

 

Med vennlig hilsen

 

Asgjerd Halseth

Rektor Bakås skole