Helsesøster

Helsesøster på Bakås skole heter Anna Hein, hun er her 08.30–15.30 onsdager og fredager.

Epost: anna.hein@bal.oslo.kommune.no

 

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.

 

Lenke til informasjon fra Skolehelsetjenesten er her:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skolehelsetjenesten/