Hovedseksjon

Åpningstider

Når barna har undervisningsfri i høstferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien (juni og august), holder AKS åpent hele dagen.

AKS er stengt hele juli uansett hvor i uken første- og sistedag er plassert. AKS har også stengt julaften, nyttårsaften og ved offentlige hellig- og høytidsdager.

I skolens ferier har vi egen påmelding og legger opp til et variert program. Det er svært viktig at påmeldingsfristen overholdes slik at vi vet hvor mange barn som kommer og kan planlegge aktiviteter og ansattes arbeidstid deretter. Barn med 1/2 plass kan bare benytte plassen i 12 timer i hver ferieuke.