Ordensregler og rutiner

Ordensreglementer for Bakås skole finner du her: Ordensreglement.

Klasseregler for Bakås skole finner du her: Klasseregler

 

Andre viktige rutiner finner du i blokken "Rutiner" til venstre.