Hovedseksjon

Elevenes skolemiljø i fokus

I år har vi stor satsning på å øke de voksnes kompetanse for gode samtaler med elevene. Dette gjelder både på faglige områder med gode fremover-meldinger i læringssamtaler, men også samtaler med elevene med fokus på å løse sosiale utfordringer eller vansker elevene sliter med. Gjennom en forskningsbasert modell av Dr. Ross Greene, fortsetter skolen å rette fokus mot et større samarbeid med elevene for å finne gode løsninger sammen med den enkelte elev. Skolen justerer Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø i tråd med nye politiske føringer våren 2017. Skolens aktivitetsplikt for å arbeide proaktivt for et godt miljø, samt klarere føringer for det å avdekke mobbing er fokuset for evalueringen av skolens plan.

Skolen fortsetter å bruke ressurser på svømming, samt delte klasser i Mat og Helse og Kunst og Håndverk. Vi har også i år 20 timers svømmeundervisning på 4. trinn, med to instruktører fra Oslo Idrettslag Svømming. Instruktørene gjennomfører undervisningen i henhold til Kunnskapsløftet og etter skolens ønsker og behov. Skolen har også 5 dagers leirskole våren i 6. trinn. Varierte læringsmiljøer og god kvalitet på kreative fag bidrar til at elevene trives.