Hovedseksjon

Natteravn

Bilde av natteravner

TIL DEG SOM SKAL GÅ NATTERAVN PÅ ELLINGSRUD

Vi alle ønsker at oppvekstmiljøet for barn og ungdom på Ellingsrud skal være preget at trygghet. Her kan DU gjøre en kjempeinnsats for nærmiljøet vårt og ungene våre – kombinert med frisk luft J

Hva er en natteravn:

Er en helt alminnelig, edru voksen person med sunn fornuft som:

  • Bryr seg om barn og unge ved å være tilstede for dem når de trenger det
  • Observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt
  • Natteravner skal IKKE være reservepoliti. Natteravnenes tilstedeværelse bidrar til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger.

 

Hvert trinn har ansvar for ulike periode i løpet av skoleåret. Klassekontaktene/ FAU-representantene har laget en liste der klassens foresatte er fordelt.

 

Hvis man må melde frafall, har man selv ansvar for å bytte denne med noen andre på listen.

 

Hvis datoen ikke passer og man vil bytte, har man selv ansvaret for å bytte denne med noen andre på listen. Beskjed må også gis til klassekontakten slik at klassekontakten kan gi beskjed til skolen grunnet skolens sms-tjeneste.

 

Du vil motta en sms fra skolen som minner deg på vakten noen dager i forkant. Dato for din natteravnvakt finner du i kontaktlisten som blir sendt til deg som ranselpost.

 

Praktiske opplysninger

Oppmøte på Ellingsrud senter ved T-bane utgangen kl. 2030 -23.30  (bortsett fra Halloween =18.00-22.00)

En av de fremmøtte henvender seg på Mariannes Pub og Pizzeria ved Ellingsrud senter, ber om nøkkelen til Natteravnenes rom - døren nærmest gitterlokalet i t-banens hovedinngang (personalet på pizzeriaen er kjent med ordningen). Alt av utstyr som trengs til gjennomføring av vakten, bla vester og loggbok ligger i natteravnenes rom. I loggboka føres dato for vakten, hvem som har gått og kort statusrapport for vakten.

 

Del dere opp i grupper (tre til fire personer og gjerne både kvinner og menn i gruppen). Alle ravner skal bære merket gul refleksvest under ravning. Ofte blir det stekt vafler og servering av saft i inngangen til T-banen.

 

Forslag til ruter:

  • Rundt senteret og skolen/ klubben (gå gjerne inn og hils på de som er på klubben)
  • Fra senteret ned mot Bakås skole/ fjellundergangen ved t-banen
  • Ned Korketrekkeren/ Flerbrukshallen/ Munkebekkens boligområde

 

Ellingsrud fritidsklubb stenger kl 2230. En gruppe natteravner er da på plass for å tilby ungdommene som ønsker det følge hjem. Vakten avsluttes ca kl. 2330. Nøkkelen leveres tilbake til Mariannes Pub og Pizzeria.

God vandringstur, og takk for at du bidrar til et tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom.

 

 

Tips:

  • Dersom dere møter barn/ ungdom som tydelig har behov for hjelp, kontakt foreldrene eller politiet.
  • Ved stor ansamling av barn/ ungdom, hjemme-alene fester, bråk og berusede mindreårige, ta kontakt med forebyggende avsnitt ved Stovner Politistasjon på telefon 22668923 (evnt. 02800) eller Feltteamet i Bydel Alna, telefon 90114475/ 22257995
  • Hvis dere blir vitne til straffbare handlinger og når det er tidskritisk og nød ring 112, ved andre henvendelser ring 02800.
  • Tips om ting som rører seg i området kan sende til stovner.tips@politiet.no.