Hovedseksjon

Skoletidsplan

Om skoleruta

  • Skoleåret har 190 dager
  • Elever har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter
  • Skolene kan ikke gjøre lokale endringer i den felles skoleruta for Osloskolen. Kalenderen på denne siden gjelder for alle de offentlige skolene i Oslo (både grunnskole og vgs). 
  • Skolenes planleggingsdager legges til  elevenes ferie- og fridager
  • Høstferien er alltid uke 40, og vinterferien er alltid uke 8.

 

Her er den oppdaterte skoletidsplanen for osloskolen.