Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor Thomas Jensen
Epost: thomas.jensen1@osloskolen.no
Telefon: 22909460 

Assisterende rektor Toan Le Nguyen
Ansvar: 1. – 3. trinn
Epost: toan.nguyen@osloskolen.no
Telefon: 22909460

Inspektør Liv Marte Strømme
Ansvar: 4. – 7. trinn
Epost: liv.stromme@osloskolen.no
Telefon: 22909460

Sosiallærer Irene Einstabland
Epost: irene.einstabland@osloskolen.no
Telefon: 22909460

Konsulent Heidi Liman
Epost:   heidi.liman@osloskolen.no
Telefon: 22909460

Koordinator AKS Thomas Fossum
Epost: thomas.fossum@osloskolen.no
Telefon 22909460

IKT-ansvarlig Vemund Trengereid
Epost: vemund.trengereid@osloskolen.no
Telefon 22909460

Vaktmester Jon Wedde Buer
Epost: jon.buer@osloskolen.no
Telefon: 22909460

Bibiotekar Monica Pihl
Epost:   monica.pihl@osloskolen.no
Telefon: 22909460