Hovedseksjon

Bakås Aktivitetsskole

Dagen på aktivitetsskolen inneholder rom for frilek i kombinasjon med frivillig valgte aktiviteter ute og inne. Barna skal oppleve at tiden i AKS er deres fritid som i minst mulig grad skal organiseres av voksne. Leken er et sentralt element fordi den tilfredsstiller viktige behov hos barnet og stimulerer alle sider ved utviklingen. Lek er en del av barns væremåte som voksne må vise respekt for. Målsettingen er å gi barna trygghet, trivsel og mulighet til fysisk utfoldelse og skapende virksomhet sammen med andre barn.

Åpningstid Åpningstiden er kl 0730-1700 mandag til fredag. Når barna har undervisningsfri i høstferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien (juni og august), holder AKS åpent hele dagen. AKS er stengt hele juli uansett hvor i uken første- og sistedag er plassert, julaften, nyttårsaften og selvfølgelig ved offentlige hellig- og høytidsdager. I skolens ferier har vi egen påmelding og legger opp til et variert program. Det er svært viktig at påmeldingsfristen overholdes slik at vi vet hvor mange barn som kommer og kan planlegge aktiviteter og ansattes arbeidstid deretter. Barn med 1/2 plass kan bare benytte plassen i 12 timer i hver ferieuke.

Sommerferie:

AKS`s sommerferietilbud i august er fra 01.08 - 18.08. Åpningstiden er i ferien kl.07.30-17.00. Når skolen begynner, mandag 18.08, åpner AKS kl.07.30 og har åpent fram til skolestart. Etter skoletid har vi åpent til kl.1700.

Morgenåpning:

kl.07.30 - skolestart

Barna må melde seg på basen med en gang de kommer, og de blir sendt til skolen i friminuttet før deres skoletime starter. Foresatte må ringe og gi beskjed (helst om morgenen) dersom barnet ikke kommer på skolen p.g.a. sykdom eller lignende. Ring/Send med lapp om det er andre beskjeder som gjelder for dagen.

Ettermiddagsåpning: skoleslutt - 1700

Etter skoletid møter barna på basen. Det er viktig at vi får registrert hvem som skal være på AKS. Vi minner om at vi stenger presis kl.17.00.

Mat:

Barna skal ha med seg matpakke til AKS hver dag, de kan ta med frokost til morgenåpningen. En dag i uken serverer vi tomatsuppe og en dag har vi cafe. Melk får barna hver dag hos oss.

Ekstratøy:

Barna må ha innesko/tøfler og ekstra tøy (genser, bukse, sokker, undertøy, helst regntøy) liggende hos oss fra første dag, og det er viktig at alle klær og skotøy merkes godt. På basene blir det store mengder gjenglemt tøy. Sjekk «glemmekassen» med jevne mellomrom. Tøy som har ligget lenge, gir vi til frelsesarmen.

Kommunikasjon:

Informasjon fra AKS til dere legges i skolens postmappe. Det er derfor viktig at dere ser etter i mappen regelmessig, slik at vi kan være sikre på at beskjedene kommer fram.

Av erfaring vet vi at det ofte er vanskelig å nå fram på våre telefonlinjer dersom barna også skal benytte disse. I spesielle tilfeller (sykdom, spesialavtaler f.eks.) kan barna ringe fra basen. Vi ser helst at avtaler om  gå hjem til venner, gjøres via foresatte, send med lapp eller ring.

Hva kan man gjøre på AKS?

Her kan man:

  • være sammen med venner, leke og ha voksne rundt seg.
  • slappe av, hvile, tenke og ikke gjøre noen verdens ting.
  • gjøre lekser, male, tegne, synge, spille spill, lese bøker og tegneserier, eller få en voksen til å lese eventyr.
  • drive med aktiviteter som fotball, basket, dødball, hoppe strikk/slengtau, lage mat, bygge hytte, leke gjemsel, kle seg ut, osv.
  • bli med på organiserte aktiviteter som ballspill, friluftsliv, dramalek, formings-
  • aktiviteter, snekring og sjakk, etc.
  • bli med på aldersinndelte aktivitets-grupper som starter opp etter høstferien.

Regler:

1. VI BRUKER INNESTEMME INNE. UTE KAN DU LEKE OG ROPE SÅ MYE DU VIL.

2. VI TAR VARE OG HOLDER ORDEN PÅ TINGENE VI BRUKER.

3. ALLE SKAL FÅ LOV TIL Å LEKE I FRED OG RO UTEN Å BLI PLAGET AV ANDRE.

Fra skolestart 2016/ 2017  skal det tilbys gratis kjernetid (gratis halvdagsplass) i AKS til alle 1. klassinger i bydelene  Alna, Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand.  Kjernetiden utgjør 12 timer pr. uke som må tas ut daglig etter skoletid. Foresatte som ønsker et tilbud utover dette må velge heldagsplass og betale differansen mellom for hel og halvdagsplass. Dette er et fantastisk tilbud til alle 1.  klassinger fra høsten 2016 så her er det bare søke om plass.