Hovedseksjon

Bakås Aktivitetsskole

Dagen på aktivitetsskolen inneholder rom for frilek i kombinasjon med frivillig valgte aktiviteter ute og inne. Barna skal oppleve at tiden i AKS er deres fritid som i minst mulig grad skal organiseres av voksne. Leken er et sentralt element fordi den tilfredsstiller viktige behov hos barnet og stimulerer alle sider ved utviklingen. Lek er en del av barns væremåte som voksne må vise respekt for. Målsettingen er å gi barna trygghet, trivsel og mulighet til fysisk utfoldelse og skapende virksomhet sammen med andre barn.

Åpningstid Åpningstiden er kl 0730 - 1700 mandag til fredag. Når barna har undervisningsfri i høstferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien (juni og august), holder AKS åpent hele dagen. AKS er stengt hele juli uansett hvor i uken første- og sistedag er plassert. AKS er også stengt julaften, nyttårsaften og ved offentlige hellig- og høytidsdager. I skolens ferier har vi egen påmelding og legger opp til et variert program. Det er svært viktig at påmeldingsfristen overholdes slik at vi vet hvor mange barn som kommer og kan planlegge aktiviteter og ansattes arbeidstid deretter. Barn med 1/2 plass kan bare benytte plassen i 12 timer i hver ferieuke.

Morgenåpning:

kl.07.30 - skolestart

Barna må melde seg på basen med en gang de kommer, og de blir sendt til skolen i friminuttet før deres skoletime starter. Foresatte må ringe og gi beskjed (helst om morgenen) dersom barnet ikke kommer på skolen p.g.a. sykdom eller lignende. Ring/send med lapp om det er andre beskjeder som gjelder for dagen.

Ettermiddagsåpning: skoleslutt - 1700

Etter skoletid møter barna på basen. Det er viktig at vi får registrert hvem som skal være på AKS. Vi minner om at vi stenger presis kl.17.00.

Mat:

Før skolen: De som har behov for det kan spise medbragt frokost før skolen starter. Onsdager har vi knekkebrød og tubeost, og torsdag er det te som står på menyen.

Etter skolen: Aks serverer mat alle dager unntatt torsdag som er matpakkedag. Menyen står på ukeplanen som blir sendt ut med hver enkelt klasses ukebrev. 

Vi har også melk til de som ønsker det.

Ekstratøy/ garderobeplasser:

Barna må ha innesko/tøfler og ekstra klær (genser, bukse, sokker, undertøy, helst regntøy) liggende på garderobeplassen sin, og det er viktig at alle klær og skotøy merkes godt. Det blir store mengder gjenglemt tøy. Sjekk «glemmekassen» med jevne mellomrom. Tøy som har ligget lenge, gir vi til Fretex. 

Kommunikasjon:

Informasjon fra AKS blir sendt med klassenes ukebrev/ skolemelding.

Daglige beskjeder på sms / skolemelding / mobil må komme før kl.13.00

Hva kan man gjøre på AKS?

Her kan man:

  • være sammen med venner, leke og ha voksne rundt seg
  • bli med på aldersinndelte aktivitetsgrupper som starter opp etter høstferien
  • bli med på læringsstøttende aktiviteter
  • slappe av, hvile, tenke og ikke gjøre noen verdens ting
  • gjøre lekser, male, tegne, synge, spille spill, lese bøker og tegneserier eller få en voksen til å lese eventyr
  • drive med aktiviteter som fotball, basket, hoppe strikk/slengtau, lage mat, bygge hytte, leke gjemsel, kle seg ut, osv.
  • bli med på organiserte aktiviteter som ballspill, friluftsliv, dramalek, formingsaktiviteter, snekring og sjakk, etc.

Regler:

1. Vi bruker innestemme inne. Ute kan du leke og rope så mye du vil (nesten).

2. Vi tar vare på og holder orden  på tingene vi bruker.

3. Alle skal få lov til å leke i fred og ro uten å bli plaget av andre.