Hovedseksjon

Vår profil

Bakås skole logo

Bakås skole er en 1 - 7 skole med ca. 220 elever. Skolen hadde nyåpning i august 2022 og er nå i splitter nye lokaler. Bakås skole ligger rett ved skogen nordøst i Oslo og tilhører skolegruppe 2. 

Skolen har et utviklingsorientert personale som jobber tett sammen for et trygt skolemiljø hvor alle elever føler seg som en viktig del av læringsfellesskapet. Arbeidet med å implementere ny læreplan er godt i gang. Hos oss skriver elevene fra første skoledag. Vi har en tverrfaglig begynneropplæring som er basert på STL+ (Skrive seg til lesing med lydstøtte). Trygt skolemiljø, fysisk aktiv læring og fellesskapende didaktikk er blant skolens satsningsområder.

Aktivitetsskolen satser på læringsstøttende aktiviteter og bevegelsesglede og scorer svært høyt på brukerundersøkelser.

Skolen har et aktivt og engasjert FAU som er viktige bidragsytere til elevenes trivsel.