Vår profil

Bakås skole logo

Vår profil

Fokus på læringsmiljø og trening av lese- og regneferdigheter i alle fag. Elever som trives og har positive opplevelser sammen, lærer mer. Skolen har innført trivselslederprogrammet (TL) og laget forventninger til voksne (ansatte og foreldre) og elever. 

Bakås skole har fokus på regning og lesing i elevenes skolehverdag og vier mer tid til disse ferdighetene. Dette betyr at elevene får oppgaver som trener lese- og regneferdigheter i alle fag. Læring er individuell og elevene lærer på mange forskjellige måter.