Vår profil

Bakås skole logo

Bakås skoles mestringsteam

Skolens mestringsteam består av tre lærere, sosiallærer og rektor. Lærerne i Mestringsteamet samarbeider tett med skolens kontaktlærere for å fremme tilpasset opplæring for alle skolens elever. Spesialundervisning inngår også i Mestringsteamets oppgaver. Mestringsteamet driver kursvirksomhet med hovedfokus på de grunnleggende ferdighetene regning, lesing og skriving i norsk og engelsk. Vi tilbyr elevene korte og intensive økter i små grupper med høyt læringstrykk. For å kunne sikre at læringsutbyttet blir størst mulig, analyserer vi kartleggingsresultater og samarbeider med kontaktlærer for å kunne treffe hver enkelt elev i forhold til tema og nivå på kursøktene. Målet med vårt arbeid er å løfte alle elevene til et høyere mestringsnivå. Mestringsteamet har skolen hatt siden 2013 og den er godt implementert i skolens daglige drift. Oppgavene og organiseringen vil alltid variere ut fra den elevmassen vi har, men vi har nå et svært velfungerende system for alle skolens elever. Videre utvikling av Mestringsteamets rolle vil rettet seg mot det å veilede lærere, for sammen å gi undervisning som gir elever med ulike behov læring og mestring.

 

Skriving

Skolen fortsetter arbeidet med læringstrykk på lesing, skriving og regning, men hovedsatsnings området vårt for 2017/18 er skriving. Dette gjør vi i regi av kurs fra Pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten, i samarbeid med områdedirektør som har initiert skrivekurs for område C og D. Selvsagt blir skolens eget arbeid med skriving også en del av denne satsningen. Enda bedre er at Bakås, Ellingsrudåsen og Ellingsrud ungdomsskole har det samme satsningsområdet. Det betyr samarbeid på tvers slik at vi kan gi elevene våre et helhetlig og forhåpentligvis et mer samkjørt skrive løp.

Vi arbeider med å lage undervisning som motiverer elevene og som gir elevene grunnleggende ferdigheter. Sentralt i arbeidet vårt er arbeid med læringsstrategier, det å gi elevene våre gode presise fremovermeldinger og tilpasset opplæring. Bakås skole arbeider hele tiden med å utvikle skolens undervisningspraksis. Vi gjør dette gjennom å lære av hverandre og gjøre hverandre gode, samtidig som vi deltar på videreutdanning og kurs for å øke kompetansen. For elever på 6. og 7. trinn som trenger ekstra tilpasning i matematikk, tilbyr vi undervisning i 8. klasse matematikk. 

 

Elevenes skolemiljø i fokus

I år har vi stor satsning på å øke de voksnes kompetanse for gode samtaler med elevene. Dette gjelder både på faglige områder med gode fremover-meldinger i læringssamtaler, men også samtaler med elevene med fokus på å løse sosiale utfordringer eller vansker elevene sliter med. Gjennom en forskningsbasert modell av Dr. Ross Greene, fortsetter skolen å rette fokus mot et større samarbeid med elevene for å finne gode løsninger sammen med den enkelte elev. Skolen justerer Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø i tråd med nye politiske føringer våren 2017. Skolens aktivitetsplikt for å arbeide proaktivt for et godt miljø, samt klarere føringer for det å avdekke mobbing er fokuset for evalueringen av skolens plan.

Skolen fortsetter å bruke ressurser på svømming, samt delte klasser i Mat og Helse og Kunst og Håndverk. Vi har også i år 20 timers svømmeundervisning på 4. trinn, med to instruktører fra Oslo Idrettslag Svømming. Instruktørene gjennomfører undervisningen i henhold til Kunnskapsløftet og etter skolens ønsker og behov. Skolen har også 5 dagers leirskole våren i 6. trinn. Varierte læringsmiljøer og god kvalitet på kreative fag bidrar til at elevene trives.

 

Aktivitetsskolen

Læringsstøttende aktiviteter for elevene våre fra 1. til 4. trinn er godt i gang på Bakås skoles AKS. AKS vil fortsette med mange gode tilbud til aktiviteter for elevene våre:

 

Skikurs i regi av Skiforeningen

Malekurs hvor elevene lærere grunnleggende ferdigheter i forskjellige teknikker, Master Chief matlaging med god og variert kvalitet

Innebandykurs i samarbeid med Norges Innebandy Forbund. Svømming annenhver uke for 3. og 4. klasse gjennom hele året. Kahoot hver uke for hvert trinn med utgangspunkt i hva de har jobbet med på skolen.

 

I løpet av den første uken i desember har AKS kveldsåpent med juleforberedelser og servering av julemat. I februar har vi karneval for alle 1.- 4. klasse på skolen. Samtidig som foreldrene er på foreldremøte. Vi har et variert tilbud i ferier, fra museumsbesøk, kino, fysisk aktivitet utendørs ikke minst overnatting for 3. og 4. klasse i vinterferien. Flott avslutningstur til Liseberg for 4. trinnselevene. I tillegg til kodekurs i Scratch vil elevene på 3. og 4. trinn få programmere LEGO Education med WEDO 0.2. som en del av Lese og regneprosjektet som AKS deltar på 2017. AKS arbeider systematisk med et inkluderende og godt skolemiljø, og fortsetter arbeidet med god kommunikasjon i møte med både elever og foresatte.