Hovedseksjon

Samisk opplæringstilbud

Rett til samisk opplæring
Samiske barn, det vil si barn som har samisk slekt, har rett til opplæring i samisk uansett hvor i landet de bor. På barneskolen er det barn og foreldre/foresatte som sammen ønsker samisk opplæring. På ungdomsskolen er det ungdommen selv som bestemmer dette. Barn må ikke ha snakket samisk hjemme for å benytte seg av retten til å lære samisk på skolen.

 

Samisk som førstespråk
Barn som har samisk som sitt morsmål kan velge å ha samisk som sitt førstespråk, samisk 1. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk. De barna som velger to førstespråk vil få flere undervisningstimer i løpet av en skoleuke sammenlignet med sine klassekamerater, men de vil også få en bredere språkkompetanse.

 

Samisk som andrespråk
Barn som snakker litt samisk fra før eller har lyst til å lære seg samisk når de begynner på skolen, kan velge samisk som andrespråk. Valget er da mellom å følge læreplanen i samisk 2 eller samisk 3. Begge læreplanene er for samisk som andrespråk. Samisk 2 kan være fint for de som allerede behersker språket litt fra før eller er veldig motivert til å lære seg et nytt språk. Samisk 3 kan passe til dem som ikke kan noe fra før eller har behov for å bruke lengre tid på å lære seg et nytt språk. Samiskopplæringen i Osloskolen kan gi råd om valg av språk dersom dere er usikre.

 

Les mer om opplæringstilbudet på Oslo kommune sine nettsider.