Hovedseksjon

Lærere og assistenter

1. trinn

Kontaktlærere i 1A - Ørn:
Ellinor G. Andberg, e-post: ellinor.andberg@osloskolen.no 

Ina Folkesson, e-post: ina.folkesson@osloskolen.no 

Kontaktlærere i 1B - Ugle:
Fredrik Teige, e-post: fredrik.teige@osloskolen.no 

Ina Folkesson, e-post: ina.folkesson@osloskolen.no 

Faglærere / fra Mestringsteamet / assistenter:
Erika Rütelionyté-Orlauské, e-post: erika.rutelionyte-orlauske@osloskolen.no
Tuva Sarnes, e-post: tuva.sarnes@osloskolen.no 

2. trinn

Kontaktlærer 2A - Elg:
Maja Wettre Granum, e-post: maja.granum@osloskolen.no

Kontaktlærer 2B - Ulv: 
Silja Glende, e-post: silja.glende@osloskolen.no

Faglærere / fra Mestringsteamet / assistenter / lærling:
Anahita Arnesen Sharafi, e-post: anahita.sharafi@osloskolen.no
Ellen E. Tybring, e-post: ellen.tybring@osloskolen.no
Karianne F. Næss, e-post: karianne.nass@osloskolen.no
Kjersti Nyrud, e-post: anne.nyrud@osloskolen.no 
Kjetil Bratland, e-post: kjetil.bratland@osloskolen.no 
Nafisa Javed, e-post: nafisa.javed@osloskolen.no
Stephen Holmen-Jensen, e-post: stephen.holme-jensen@osloskolen.no 

3. trinn

Kontaktlærer 3A - Ekorn:
Bethina Enersen, e-post: bethina.enersen@osloskolen.no

Kontaktlærer 3B - Rev: 
Ane G. Thomassen, e-post: ane.thomassen@osloskolen.no

Faglærere / fra Mestringsteamet / assistenter / lærling:
Arebi Sivasubramaniam, e-post: arebi.sivasubramaniam@osloskolen.no
Asma Iqbal, e-post: asma.iqbal@osloskolen.no
Catharina Folgerø, e-post: catharina.folgero@osloskolen.no 
Ellen E. Tybring, e-post: ellen.tybring@osloskolen.no
Hege Danielsen, e-post: hege.danielsen1@osloskolen.no
Kjetil Bratland, e-post: kjetil.bratland@osloskolen.no 
Tuva Sarnes, e-post: tuva.sarnes@osloskolen.no

4. trinn

Kontaktlærere i 4A:
Ida-Louise Eikås, e-post: ida-louise.eikas@osloskolen.no 

Thomas Vaaga, e-post: thomas.vaaga@osloskolen.no

Faglærere / fra Mestringsteamet / assistenter:
Hege Danielsen, e-post: hege.danielsen1@osloskolen.no
Salma Jabran, e-post: salma.jabran@osloskolen.no
Sven-Olav Torp, e-post: sven-olav.torp@osloskolen.no 
Thomas Fossum, e-post: thomas.fossum@osloskolen.no 
Tove Pedersen Falstad, e-post: tove.falstad@osloskolen.no 

5. trinn

Kontaktlærer i 5A:

Sindre Furre, e-post: sindre.furre@osloskolen.no

Faglærere / fra Mestringsteamet / assistenter:
Monica Pihl, e-post: monica.pihl@osloskolen.no 
Stephen Holmen-Jensen, e-post: stephen.holmen-jensen@osloskolen.no
Tonje Vestli, e-post: tonje.vestli@osloskolen.no
Tove Pedersen Falstad, e-post: tove.falstad@osloskolen.no 

6. trinn

Kontaktlærere i 6A:

Maria B. Andersen, e-post: maria.andersen@osloskolen.no

Tom Hystad, e-post: tom.hystad@osloskolen.no 

Faglærere / fra Mestringsteamet / assistenter:
Kjetil Bratland, e-post: kjetil.bratland@osloskolen.no
Tonje Vestli, e-post: tonje.vestli@osloskolen.no 

7. trinn

Kontaktlærer i 7A:
Mewish K. Afzal, e-post: mewish.afzal@osloskolen.no

Faglærere / fra Mestringsteamet / assistenter:
Catherina H. Folgerø, e-post: catherina.folgero@osloskolen.no
Nafisa Javed, e-post: nafisa.javed@osloskolen.no
Salma Jabran, e-post: salma.jabran@osloskolen.no
Stephen Holmen-Jensen, e-post: stephen.holmen-jensen@osloskolen.no
Thomas Vaaga, e-post: thomas.vaaga@osloskolen.no
Tove Pedersen Falstad, e-post: tove.falstad@osloskolen.no 

Mottaksklassen

Kateryna Fedoruk, e-post: kateryna.fedoruk@osloskolen.no 

Tove Pedersen Falstad, e-post: tove.falstad@osloskolen.no 

Bakås skole

Bakås skole er best, her får du venner og lærer mest!