Permisjonsreglement

Her er skolens søknadskjema om elevpermisjon. Skjemaet skal sendes elevens kontaktlærer senest 3 uker før permisjonen skal finne sted.

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Les mer om permisjon fra skolen på Oslo kommunes nettsider.