Hovedseksjon

Kontakt AKS

Koordinator for AKS ved Bakås skole er Thomas Fossum. Telefon: 46932986.

E-post: thomas.fossum@osloskolen.no

Informasjon fra AKS til dere, fås i hovedsak som Skolemelding. Det kan også komme informasjon som legges i skolens postmappe. Det er derfor viktig at dere ser etter i mappen regelmessig, slik at vi kan være sikre på at beskjedene kommer fram.

Av erfaring vet vi at det ofte er vanskelig å nå fram på våre telefonlinjer dersom barna også skal benytte disse. I spesielle tilfeller (sykdom, spesialavtaler f.eks.) kan barna ringe fra basen. Vi ser helst at avtaler om gå hjem til venner, gjøres via foresatte, send med lapp eller ring.