Oppstart av rehabilitering av Bakås skole

Paviljong

Vi har nå fått beskjed om at innflytting i paviljonger for Bakås skole blir i sommerferien 2020.