Ny informasjon: Utsatt oppstart av rehabilitering av Bakås skole

Paviljong

Utsatt oppstart av rehabilitering av Bakås skole

Paviljongene som skal huse Bakås skole under rehabiliteringen kommer dessverre ikke på plass til høstferien 2019 som planlagt. Plan- og bygningsetaten har informert om at kommuneplanen ikke tillater bygging av så store midlertidige bygg på den planlagte tomten, ei heller får byggene stå i mer enn to år. Bymiljøetaten har samtidig informert om at tomten må brukes til å sikre god overvannshåndtering for å unngå flom i området. Derfor holder Undervisningsbygg på å endre byggekonseptet og vil snarlig sende inn en revidert søknad. Behandlingstiden er opptil 12 uker, og vi ser derfor at paviljongene ikke kommer på plass til årsskiftet slik tidligere meldt. Per september 2019 estimerer vi at innflytting i paviljonger blir rundt vinterferien (uke 8) 2020. For å redusere forsinkelsene gjøres mindre tiltak på tomten.  

 

Nye planer for Ellingsrud og Ellingsrudåsen skoler

Når det gjelder erstatningslokaler for Ellingsrud og Ellingsrudåsen skoler i deres byggeperioder arbeider Undervisningsbygg og Utdanningsetaten med å få opp de ulike alternativene, og vil involvere skolenes ledelser og FAU/DS så snart alternativene er klare.

 

Både Undervisningsbygg og Utdanningsetaten beklager ulempene dette medfører. Vi vil holde skolene løpende orientert om utviklingen og gjøre alt vi kan for å få på plass gode planer raskest mulig.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Karen Sofie Holt

prosjektansvarlig byggeprosjekter

Tlf. +47 922 12 746

Karen.Sofie.Holt@ude.oslo.kommune.no

Utdanningsetaten | Oslo kommune

Avdeling for skoleanlegg

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning