Hovedseksjon

Velkommen til førskoledag torsdag 1. juni

Skolestart 16. august 2021

Kjære nye 1.klassinger og foresatte høsten 2023

Velkommen til førskoledag på Bakås skole torsdag 1. juni kl. 09:30-11:30.

Vi ønsker at foresatte følger sitt barn. Foresatte deltar på foreldremøte når barna har kommet i gang med sitt førskoleopplegg.

Skolen vil informere om skolestart og hvordan det er å være elev. Det vil være voksne fra skolen og Aks som er til stede på dette møtet.

Foresatte og førskolebarn møter opp i skolegården, der vil det være mange voksne i rosa vester som vil møte dere.

Du må ta med matpakke og egen drikkeflaske denne dagen. Melk får du av skolen.


Vi gleder oss til å hilse på dere og ønsker dere velkommen.

 

Med vennlig hilsen

 

Thomas Jensen           Liv Marte Strømme               Irene Einstabland  
Rektor                         Undervisningsinspektør         Sosiallærer                 

 

Toan Le Nguyen        Thomas Fossum                    Kjersti Nyrud
Ass.rektor                  Aks-leder                                Baseleder 


Asma Iqbal
Baseleder