Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor Thomas Jensen
Epost: thomas.jensen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22909460 

Assisterende rektor Toan Le Nguyen
Ansvar: 1.–4. trinn
Epost: toan.le.nguyen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22909460

Inspektør Liv Marte Strømme
Ansvar: 5.–7. trinn
Epost: liv.marte.stromme@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22909460

Sosiallærer Irene Einstabland
Epost: irene.einstabland@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22909460

Konsulent Heidi Liman
Epost:   heidi.liman@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22909460

Koordinator AKS Thomas Fossum
Epost: thomas.fossum@osloskolen.no
Telefon 22909460

IKT-ansvarlig Vemund Trengereid
Epost: vemund.trengereid@ude.oslo.kommune.no
Telefon 22909460

Vaktmester Jon Wedde Buer
Epost: jon.wedde.buer@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22909460

Bibiotekar Monica Pihl
Epost:   monica.pihl@osloskolen.no
Telefon: 22909460