Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

 

Thomas

Rektor Thomas Jensen

Epost:  thomas.jensen@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 22909460 

 

Toan

Assisterende rektor Toan Le Nguyen

Epost:   toan.le.nguyen@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 22909460

 

 Gro

Sosiallærer Gro Elisabeth Folgerø

Epost:   gro.elisabeth.folgero@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 22909460

 Heidi

Konsulent Heidi Liman

Epost:   heidi.liman@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 22909460

 Thomas

Koordinator AKS Thomas Fossum

Epost:

thomas.fossum@osloskolen.no

Telefon 22909460

 Vemund

IKT-ansvarlig Vemund Trengereid

Epost:   vemund.trengereid@ude.oslo.kommune.no

 Jon

Vaktmester Jon Wedde Buer

Epost:    jon.wedde.buer@ude.oslo.kommune.no

Telefon:

 Monica

Bibiotekar Monica Pihl

Epost:   monica.pihl@osloskolen.no

Telefon: 22909460