Velkommen til skolestart

Bakås skole logo

2., og 3., klasse møter ved paviljongen hvis dere ikke er på AKS først. 1. klasse møter kl. 10.00 i skolegården sammen med foreldrenen sine.

Foresatte kan følge barnet sitt inn i gangen den første uken. Etter det er vi ganske sikre på at elevene klarer å finne plassene sine selv og foresatte tar farvel i skolegården. Har ditt barn et spesielt behov for å bli fulgt inn, gi oss beskjed om dette, så finner vi gode løsninger sammen med foresatte og eleven selv.

Vi som arbeider på Bakås skole ønsker alltid å ta oss tid til å snakke med foresatte. Den tiden om morgenen når vi møter elevene våre og skal få dem inn i klasserommet, er ikke et godt tidspunkt for samtale med foresatte. Akkurat i oppstarten av dagen er vi mest opptatte av å se alle elevene våre og få til en god morgen sammen med dem. Bedre om foresatte tar kontakt med skolen senere på dagen.

Vi oppfordrer alle til å gå til skolen. Hvis dere må kjøre, minner vi dere på å rygger inn på parkeringsplassen slik at du har god oversikt når du kjører ut igjen. Det er ikke lov å kjøre inn i skolegården i skoletiden. Skolegården starter nederst ved parkeringsplassen.

Elevene kan sykle til skolen og parkere sykkelen sin i gjerdet ved parkeringsplassen. Det er foresatte som må sørge for at diverse utstyr som lås og hjelm, er på plass.

Velkommen!