Velkommen til innskriving for skoleåret 2020/2021

Jente i klasserom

Har dere ikke anledning til å komme i dette tidsrommet så kan dere levere papirene på skolens kontor eller sende de i posten.

Innskriving ved bostedsskolen må finne sted selv om:

·         Det søkes om utsatt skolestart

·         Det søkes om skolebytte til en annen skole enn bostedsskolen

·         Det søkes om opptak i spesialskole eller i spesialgruppe ved annen skole

·         Familien planlegger å flytte før skolestart høsten 2020