Utsatt oppstart av rehabilitering av Bakås skole

Paviljong

Skolen har mottatt oppdatert informasjon fra avdeling for skoleanlegg i Utdanningsadministrasjonen om de planlagte byggeprosjektene.

 

Utsatt oppstart av rehabilitering av Bakås skole

Paviljongene som skal huse Bakås skole under rehabiliteringen, kommer dessverre ikke på plass til høstferien 2019 som planlagt. Plan- og bygningsetaten har informert om at  kommuneplanen ikke tillater bygging av så store midlertidige bygg på den planlagte tomten, ei heller får byggene stå i mer enn to år. Bymiljøetaten har samtidig informert om at tomten må brukes til å sikre god overvannshåndtering for å unngå flom i området. Derfor må Undervisningsbygg endre byggekonseptet og sende inn en revidert søknad. Vi håper å få paviljongene på plass til årsskiftet, slik at rehabiliteringen kan starte i januar 2020. For å redusere forsinkelsene gjøres mindre tiltak på tomten.  

 

Nye planer for Ellingsrud og Ellingsrudåsen skoler

Når det gjelder erstatningslokaler for Ellingsrud og Ellingsrudåsen skoler i deres byggeperioder, arbeider Undervisningsbygg og Utdanningsetaten med å få opp de ulike alternativene, og vil involvere skolenes ledelser og FAU/DS så snart som alternativene er klare.

 

Både Undervisningsbygg og Utdanningsetaten beklager ulempene dette medfører. Vi vil holde skolene løpende orientert om utviklingen og gjøre alt vi kan for å få på plass gode planer raskest mulig.