Trivselsundersøkelse 1.- 4. trinn

Barn i lekestativ

For oss som jobber i skolen er det viktig å lytte til barna. Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Spørsmålene som blir stilt handler om trivsel, støtte fra voksne, vennskap, lek og lekser. Svarene skal gi skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring.

 

Les mer om undersøkelsen her, på norsk og engelsk.