Byrådet åpner for at alle elever i Osloskolen igjen skal komme tilbake på skolen fra mandag 19.april

Illustrasjon.

5.-7 trinn vil deles inn i kohorter som vil ha hjemmeskole og fysisk oppmøte annenhver dag. Mer informasjon kommer fra kontaktlærer.

For 1.-4.trinn vil det ikke bli noen forandringer. Inneværende ukes organisering fortsetter.