Tilskudd til fritidsaktiviteter

Bydel Alna

Bydel Alna ønsker at flere barn får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, og har satt av midler til å dekke avgifter til familier som ikke har mulighet til å betale selv.

 

Ta kontakt med laget, foreningen, organisasjonen som du ønsker at barnet ditt skal delta i aktivitet hos. De kan søke for dere. Barnet må være bosatt i Bydel Alna.

 

Informasjon om fritidstilskuddet og søknadsskjema finner du her

 

Søknader blir behandlet fortløpende.