Tilbud om leksehjelp fra 3.-10. trinn

Elev i klasserom (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Vi har fine frivillige (flere pensjonerte lærere) som stiller opp med leksehjelp for barn fra 3.-10. trinn og frivillige språktrenere som holder språkkafé for foreldre. Vedlagt er et skriv med informasjon på 5 språk om tilbudene (norsk, urdu, tyrkisk, somalisk og farsi). 

  • Leksehjelpen er tirsdag og onsdag kl. 14-16
  • Språkkaféen er på tirsdag kl. 17-19

For barn som faller utenfor fritidsaktiviteter kan vi anbefale aktivitetsguide, som hjelper barn og familier til å finne rett fritidsaktivitet og følger opp barna slik at de kommer i gang med trening, hjelper foreldre som trenger det å bli kjent med rutiner og forventninger til foreldre i fritidsaktiviteter. Kontakt aktivitetsguiden på aktivitetsguide@furusetif.no

De hjelper også til med å søke om tilskudd til fritidsaktivitet (se informasjon i lenken – frist 1. oktober).

Her er en oversikt over fritidsaktiviteter som finnes i Bydel Alna