Strategi for læring med teknologi som verktøy

Elever på nettbrett

Innlegget inngår som del to av foreldremøtet for 5.-7.trinn samme dag, men alle foresatte på skolen er invitert til å delta. Dette skoleåret har Bakås valgt å innføre 1:1 med læringsbrett på alle trinn og det er i den forbindelse at vi har invitert Elisabeth Palmgren.

 

Samfunnet er i rask endring og Fagfornyelsen (læreplanen) er rett rundt hjørnet. Skolen blir utfordret på kjerneverdier som bl.a. livsmestring, demokratiforståelse, bærekraft, kreativitet, kommunikasjon og samhandling. For å kunne møte lærerplanen på dette kreves det hjelp og støtte i teknologien. Med bevisste og kompetente skoleledere og lærere vil digitale verktøy kunne gi økt læring og tilføre en merverdi. Elevene skal oppleve praktisk, variert og relevant undervisning av høy kvalitet, tilpasset sine evner og forutsetninger. Elever skal lære seg å lære. Det utfordrer oss til å tenke nytt og bredere i valg av læringsverktøy, læringsressurser og læremidler, slik at elevene rustes til aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet. Skolens ledelse er opptatt av dette temaet og ønsker en balansert og god innføring av teknologi som verktøy. Denne kvelden vil Elisabeth Palmgren, strategisk rådgiver og fagansvarlig i ATEA holde et innlegg for oss om hva det er viktig å tenke på i en slik prosess.

 

Elisabeth Palmgren har 18 års erfaring fra ulike lederroller på fire forskjellige skoler i Oslo. Elisabeth har allmennlærerbakgrunn med videreutdanning innenfor veiledning og kommunikasjon, samt en master i skoleledelse. Den siste skolen hun var rektor på, ble tildelt tre priser for innovativ læring, hvor elever, lærere og ledere jobber kreativt for å møte morgendagens samfunnskrav.

 

Vel møtt!