Sommerskolen Oslo

Elever på Sommerskolen

Påmeldingen skjer på sommerskolenoslo.no. Du setter opp en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

 

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever i Osloskolen:

Vi har 27 forskjellige kurs for elever på 1.–7. trinn som gjennomføres på 38 kurssteder over hele byen.

Vårt mål er å bidra til læringsglede, mestring, opplevelser og nye vennskap for våre elever utover det ordinære skoleåret.

Vi legger stor vekt på å være en sosial og inkluderende arena hvor aktivitetene og læringen er praktisk og motiverende.