Kjennetegn på et godt psykososialt miljø?

leiende barn

Faktorer som er sentrale for å styrke barn og unges psykiske helse sammenfaller med fem grunnleggende forhold som gir et godt læringsmiljø:

  1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp
  2. Positive relasjoner mellom elev og lærer
  3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
  4. Godt samarbeid mellom skole og hjem
  5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

 

Å trives på skolen er en av de viktigste forutsetningene for å lære. Et godt psykososialt miljø på skolen fremmer trivsel. Et godt skolemiljø kjennetegnes av en skole som gir elevene muligheter for å delta aktivt og utfolde seg og anledning til å oppleve læring og mestring. Det er et miljø som er preget av positive forhold mellom elevene. Et godt læringsmiljø kan gi mange gode opplevelser av fellesskap og mestring.

Helsedirektoratet