Kengurukonkurranse

Kengurukonkuranse

Alle disse kom inn blant de 10 beste på landsbasis for sitt klassetrinn. Dette er en prestasjon det står stor respekt av.

 

Kengurukonkurransen https://www.matematikksenteret.no/kengurukonkurransen er en internasjonal matematikkonkurranse som i Norge arrangeres av Matematikksenteret. Omtrent 12000 elever deltar hvert år. Målet med Kenguru er først og fremst å motivere og inspirere elever i matematikkfaget