Innskriving av elever til 1. årstrinn skoleåret 2018/2019

Glade skoleelever, illustrasjon

Vi sender ut innskrivingspapirer per post i månedsskiftet november/desember til foresatte som har barn som bor i skolens inntaksområde per 1. november. Hvis dere flytter etter 1. november må dere melde fra til skolene dere flytter fra/til.

Innskrivning ved en skole garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er fullt, vil eleven få plass ved nærmeste skole med ledig kapasitet. Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som bor i skolens inntaksområde.

Foresatte med barn som muligens må begynne på en naboskole, vil få tilsendt et forhåndsvarsel før det fattes endelig vedtak. Forhåndsvarsel vil eventuelt bli sendt ut i februar/mars, og foresatte har rett til å uttale seg om innholdet i varselet.

I april/mai får foresatte et nærskolevedtak som gir en endelig bekreftelse på hvilken skole eleven tilhører. Vedtaket tar utgangspunkt i folkeregistrert bostedsadresse på vedtakstidspunktet. Nærskolevedtaket kan påklages.

  • Elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og april, vurderes på lik linje med de andre elevene som er folkeregistrert i inntaksområdet på vedtakstidspunktet.
  • Flytting mellom inntaksområder etter at nærskolevedtak er fattet, gjør at skolen i inntaksområdet du flytter til må fatte nytt nærskolevedtak. 
  • Hvis en elev ønsker å fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må foresatte søke om å bytte skole. Les om hvordan foresatte søker om å bytte skole.