Gratis idrettsskole i høstferien for barn i 5.-7. klasse

Vahl flerbrukshall

Idrettsskolen vil foregå i Vahl Flerbrukshall og ute på Rudolf Nilsen plass hver dag fra kl. 0900-1500.

Dette er et lavterskel tilbud hvor deltakerne får prøve seg i ulike idretter gjennom uken

Vi har plass til 100 barn og det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder ved påmelding.