Hovedseksjon

Førskoledag på Bakås

Bakås skole

Førskoledagen starter kl. 09:30 og varer til kl. 11:30. Elevene må ha med seg matpakke og noe å drikke. Når elevene er sammen med lærerne, skal foresatte ha et møte med skolen.

Vi gleder oss veldig til å bli bedre kjent med både barn og foresatte. Velkommen skal dere være.