Hovedseksjon

Eid Mubarak

Id Mubarak

Ramadan, en av muslimenes viktigste høytider avsluttes, og i dag feires det med id al-fitr. Id Mubarak eller eid mubarak er en tradisjonell hilsen. Bruken av uttrykket varierer noe fra region til region og kan oversettes til "ha en velsignet feiring av id".

Vi ønsker alle en god feiring av id al-fitr. Eid Mubarak!