En epoke er over

Skolegård Bakås skole.

WillyEtter 40 år i Osloskolen, 37 år ved Bakås skole og 25 år som skoleleder ved Bakås skole har Willy nå gått av med pensjon. 

 

Vi takker for innsatsen hans.