Innkalling til foreldremøte på 5.-7. trinn

Agenda:

  • 17.00- 17.30:  Digital oppdragelse v/ Jens Fredrik Ryland  i gymsalen
  • 17.30 -18.30:  Møter klassevis
    • Problemstillinger fra foredraget digital oppdragelse diskuteres.
    • Kontaktlærers tema
    • Informasjon fra FAU/klassekontakter

 

Med vennlig hilsen

Thomas Jensen

 Rektor