Foreldremøte AKS

Vi møtes i gymsalen.

Tema Læringsstøttende aktiviteter.

AKS åpent for elever som går på AKS.