Barnevernstjenesten kommer på besøk på Bakås skole.

On. 29.4.

Foreldre eller andre med foreldreansvar har hovedansvaret for sitt barns oppvekst og omsorg. Barnevernstjenesten har ansvar for å hjelpe barn som lever med omsorgssvikt og sosiale og emosjonelle problemer.

Barnevernstjenesten i Bydel Alna ønsker å besøke alle bydelens skoler og har planlagt å komme ut i tre omganger. De ønsker da at hele barnevernstjenesten skal ut i bydelens skoler samtidig for å møte elever og lærere.

Alle fra barneverntjenesten vil ha like gensere, slik at de vil være lette å se i skolegården/fellesarealer.