Hovedseksjon

Skriving

Skolen fortsetter arbeidet med læringstrykk på lesing, skriving og regning, men hovedsatsnings området vårt for 2017/18 er skriving. Dette gjør vi i regi av kurs fra Pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten, i samarbeid med områdedirektør som har initiert skrivekurs for område C og D. Selvsagt blir skolens eget arbeid med skriving også en del av denne satsningen. Enda bedre er at Bakås, Ellingsrudåsen og Ellingsrud ungdomsskole har det samme satsningsområdet. Det betyr samarbeid på tvers slik at vi kan gi elevene våre et helhetlig og forhåpentligvis et mer samkjørt skrive løp.

Vi arbeider med å lage undervisning som motiverer elevene og som gir elevene grunnleggende ferdigheter. Sentralt i arbeidet vårt er arbeid med læringsstrategier, det å gi elevene våre gode presise fremovermeldinger og tilpasset opplæring. Bakås skole arbeider hele tiden med å utvikle skolens undervisningspraksis. Vi gjør dette gjennom å lære av hverandre og gjøre hverandre gode, samtidig som vi deltar på videreutdanning og kurs for å øke kompetansen. For elever på 6. og 7. trinn som trenger ekstra tilpasning i matematikk, tilbyr vi undervisning i 8. klasse matematikk.