Mestringsteam

Skolens mestringsteam består av tre lærere, sosiallærer og rektor. Lærerne i Mestringsteamet samarbeider tett med skolens kontaktlærere for å fremme tilpasset opplæring for alle skolens elever. Spesialundervisning inngår også i Mestringsteamets oppgaver. Mestringsteamet driver kursvirksomhet med hovedfokus på de grunnleggende ferdighetene regning, lesing og skriving i norsk og engelsk. Vi tilbyr elevene korte og intensive økter i små grupper med høyt læringstrykk. For å kunne sikre at læringsutbyttet blir størst mulig, analyserer vi kartleggingsresultater og samarbeider med kontaktlærer for å kunne treffe hver enkelt elev i forhold til tema og nivå på kursøktene. Målet med vårt arbeid er å løfte alle elevene til et høyere mestringsnivå. Mestringsteamet har skolen hatt siden 2013 og den er godt implementert i skolens daglige drift. Oppgavene og organiseringen vil alltid variere ut fra den elevmassen vi har, men vi har nå et svært velfungerende system for alle skolens elever. Videre utvikling av Mestringsteamets rolle vil rettet seg mot det å veilede lærere, for sammen å gi undervisning som gir elever med ulike behov læring og mestring.