Hovedseksjon

Mestringsteam

Det overordnede målet med Mestringsteamet er å sørge for at alle skolens ansatte legger til rette for et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elevene på Bakås.

Lærerne i Mestringsteamet samarbeider tett med skolens kontaktlærere for å fremme tilpasset opplæring for alle skolens elever. Spesialundervisning inngår også i Mestringsteamets oppgaver, og teamet har tett samarbeid med PPT. Mestringsteamet driver kursvirksomhet med hovedfokus på de grunnleggende ferdighetene regning, lesing og skriving i norsk og engelsk. For å kunne sikre at læringsutbyttet blir størst mulig, analyserer vi kartleggingsresultater og samarbeider med kontaktlærer for å kunne treffe hver enkelt elev best mulig. Målet med vårt arbeid er å løfte alle elevene til et høyere mestringsnivå. Mestringsteamet er godt implementert i skolens daglige drift. Oppgavene og organiseringen vil alltid variere ut fra den elevmassen vi har, men vi har nå et svært velfungerende system for alle skolens elever.